Print Friendly

Eesti veebilehed

Setomaa.ee: uudised, ühendused, info

Külauudised:  kodukandi uudised ja eluline info inimeselt inimesele

Maavalla Koda:  maausuliste koduleht

Hõimurahvaste Aeg: kristlik soome-ugri projekt

Soome Suursaatkond: Soome uudised Eestis

Liivi uudised

Livones: liivi uudised liivi, läti, inglise ja eesti keeles

Saami raadiod

YLE Sápmi: Soome saami raadio ja teleuudised

Sameradion/Sveriges Radio: Rootsi saami raadio

NRK Sápmi: Norra saami raadio

Venemaa soome-ugri portaalid

Finugor: soome-ugri rahvaste infokeskus (vene ja inglise k)

Finnougoria: Venemaa soome-ugri rahvaste kultuurikeskus (vene k)

Uralistica: uudistekeskne soome-ugri portaal (vene k)

Soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee (vene k)

Soome-ugri rahvaste Volga kultuurikeskus (vene k)

MAFUN: soome-ugri rahvaste noorteühendus (vene k)

Finno-Ugorski Mir: haridus- ja kultuuriprogrammid (vene k)

Nasledije Finno-Ugorskih Narodov: Mordva ülikooli projekt (vene k, teave soome-ugri organisatsioonide, konverentside ja muu kohta)

Finno-Ugrõ Rossii: info Venemaa soome-ugri rahvaste kohta

Venemaa soome-ugri raamatukogud (vene ja soome k)

Leningradi oblasti põlisrahvaste keskus portaalis VKontakte

Venemaa rahvuspoliitika-alased portaalid

Etnoinfo: infoagentuur (vene k)

Natsionalnõi Aktsent: meediaprojekt (vene k)

Uudised Venemaa põhja põlisrahvastest

RAIPON: Venemaa põlisrahvaste assotsiatsioon (vene, inglise k)

Sever-Press: Jamali Neenetsi ringkonna infoagentuur (vene, inglise k)

BarentsObserver: Barentsi regiooni uudised (vene, inglise k)

 

Läänemeresoomlastest

Karjalan Sanomat: soomekeelne ajaleht

Oma Mua: karjalakeelne ajaleht

Kodima: vepsakeelne ajaleht

Viena Karjala: vienakarjalaste ajaleht

Vađđamaa: vadja kultuuri ühing

Nuori Karjala: karjalaste, vepslaste ja ingerisoomlaste noorteühendus

Periodika: Karjala vabariigi kirjastus (rahvuskeelsed väljaanded)


Karjala uudised

Stolitsa-na-Onego: Petroskoi veebiajaleht (vene k)

Karelinform: Petroskoi ja Karjala uudised (vene k)

Rossija-Karelija:
Venemaa teleraadiokompanii Karjala osakond (vene k)

Karelija Ofitsialnaja: ametlik uudisteportaal (vene, inglise, soome k )

Udmurdi uudised

Moja Udmurtija: tele- ja raadiouudised (vene, udmurdi k)

Mari uudised

MariUver: sõltumatu uudisteportaal (mari, vene, inglise, eesti k)

Mari-El.name: mari portaal, foorum (mari, vene k)

Ersa ja mokša uudised

Erzjan Vaigel: regionaalne vabaühendus, uudised ja raadio (vene k)

Erzjan Ki: kultuuri- ja haridusportaal (vene k)

Erzjan Mastor:
 sõltumatu ajaleht (ersa, vene k)

Stolitsa S: Saranski ja Mordva uudised (vene k)

Komi uudised

Finnougr: Komimaa soome-ugri portaal (vene k)

Komiinform:
Komi vabariigi infoagentuur (vene k)

Komipress: Komi vabariigi infoportaal (vene k)

KomiOnline: infoportaal (vene k)

Ungari uudised inglise ja vene keeles

MTI: Ungari uudised inglise keeles

The Budapest Times: 
Ungari ingliskeelne ajaleht

Vengrija: Ungari uudised vene keeles