Print Friendly

Fenno-Ugria näitused:

“VEELINNURAHVAS. Lennart Meri filmirännakud 1969-1988″ on rändnäitus, mis tutvustab fotomeenutustena soome-ugri hõimurahvaste kultuuri ja traditsioone. Nende retkede tulemusena valmisid filmid, mis pälvisid laialdast tunnustust – küllap esimesed rahvusvaheliselt kaalukad dokumentaalfilmid soome-ugri rahvastest, mis annavad ülevaate iidsetest tavadest, rituaalidest, rahvaluulest, etnograafiast ning püstitavad põnevaid hüpoteese. Me oleme koostanud näituse nendel rännakutel tehtud fotodest.

Näituse on kujundanud Peeter Laurits, saatetekstid kirjutanud filmide helioperaator Enn Säde, kes ka ise neil ekspeditsioonidel osales.

Näitus koosneb 14st 75×100 cm mõõdus hõlpsasti riputatavast kergest PVC tahvlist ja on pakitud transpordikasti. Tekstid tahvlitel on eestikeelsed, soovi korral ka A3 formaadis lisatahvlid inglise ja vene keeles. Võõrkeelsed tekstid võib samas kujunduses välja printida ka A4 käsilehtedena.

Näituse kohad

“Uurali rahvaste looduslikud pühapaigad” on näitus, mis koosneb soomlaste, saamide, vepslaste, karjalaste, isurite, liivlaste,komide, udmurtide, maride, ersade, merjalaste, hantide, metsaneenetsite, setode ja eestlaste pühapaikade ülesvõtetest.

Eestlased ja meie lähemad ning kaugemad hõimlased näevad looduses liitlast. Pühapaikades oleme loodust kaitsnud mäletamata aegadest peale. Pühad paigad omakorda on aidanud edasi kesta meie keelel, kultuuril ja inimestel. Uurali rahvaste loodusmaastikud ulatuvad Saamimaa tundratest Ungari pustadeni ning Siberi põlistaigast Läänemere noorte laidudeni.

Samavõrra mitmekesine on meie pühapaikade asukoht ja vorm.Pühad ja puutumatud järved, jõed, lätted, mäed, puud, koopad ja kivid on omased meile kõigile. Sarnased on ka siin järgitavad tavad, kombetalitused ja kohati isegi palved ja loitsud. Uurali rahvad on hõimlased keele poolest, kuid samavõrra ühendavad meid loodususund ja pühapaigad.

Näituse on kokku pannud Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskus ning Hiite Maja SA, tekstid koostas Ahto Kaasik. Teostas MTÜ Fenno-Ugria Asutus. Näitusel välja pandud ülesvõtted on valitud Maavalla hiite kuvavõistlusele (2014. a) saadetud tööde hulgast.

Kokku on näitusel 15 riputusaasadega A2 mõõdus fotot kapa plaadile trükitult.
Sellelt lingilt saab osaliselt fotosid näha:
www.maavald.ee