Print Friendly

Hõimurahvaste programmi IV nõukogu kuulutab välja

uurimistööde projektikonkursi, et toetada hõimurahvaste ajalooteaduste, arheoloogia, kultuuriuuringute, filoloogia ja lingvistika alast teadus- ja arendustegevust.

Uurimistoetusteks jagatakse välja 70 000 eurot.

Taotluste esitamise tähtaeg on 22. jaanuar 2016.

Konkursi tingimused leitate siit.

Uurimistoetuse taotlemise vorm

Taotlused palume saata tähtajaks hõimurahvaste programmi sekretärile aadressil: kadi.sarv@ut.ee

Lisateave taotlemise kohta:

Kadi Sarv, hõimurahvaste programmi sekretär
e-post: kadi.sarv@ut.ee
tel/faks: 7 376 216