Print Friendly

Hõimurahvaste programmi kirjandusauhind

2007. aastast alates annab hõimurahvaste programm koostöös Soome-Ugri Kirjanduste Assotsiatsiooniga välja hõimurahvaste programmi kirjandusauhinda, tunnustamaks viimase nelja aasta jooksul ilmunud uurali keelkonda kuuluvate omariikluseta hõimurahvaste omakeelseid kirjandusteoseid.

Esimesel aastal määrati auhinnad neljas valdkonnas: ilukirjanduse, tõlkekirjanduse, lastekirjanduse ja kirjandusteaduse kategoorias.

2008. aastal jagati ilukirjanduse valdkond kaheks (proosa ja luule kategooriaks) ning kirjandusteaduse kategoorias anti võimalus kandideerida lisaks kirjandusloolisele ja kirjanduskriitiline teosele ka esseistika ja publitsistikaga.

2009.–2011. aastal sai kirjandusauhinnale kandideerida kuues valdkonnas: lisandus dramaturgiliste teoste (näidendid, filmistsenaariumid, ooperilibretod) kategooria.

2012. aastal kaotati kirjandusauhinna kirjandusteaduse kategooria, kuna kirjandusteaduslike teostega saab edaspidi kandideerida vastloodud rahvusteaduse auhinnale.

Žürii kaasab oma töösse eksperte soome-ugri maadest, kuid suurimaks abiks on hindamisel  olnud hõimurahvaste programmi stipendiaatidena Eestis õppivad soome-ugri üliõpilased.

Auhind kuulutatakse välja 1. novembril udmurdi kirjaniku Kuzebai Gerdi hukkamispäeva mälestuseks.