Print Friendly

Hõimurahvaste programmi auhinnad

Hõimurahvaste programm jagab igal aastal mitmeid auhindu, kusjuures vajadusel ja võimalusel võib programmi nõukogu luua lisaks uusi auhindu ning muuta olemasolevate statuuti. Auhindade suuruse määrab hõimurahvaste programmi nõukogu.

2007. aastast alates annab hõimurahvaste programm koostöös Soome-Ugri Kirjanduste Assotsiatsiooniga igal aastal välja hõimurahvaste programmi kirjandusauhinna uurali keelkonda kuuluvate omariikluseta hõimurahvaste kirjandusteostele.

Auhind määratakse neljal viimasel aastal raamatuna ilmunud teose eest erinevates kategooriates. Auhind kuulutatakse välja 1. novembril – udmurdi kirjaniku Kuzebai Gerdi hukkamispäeva mälestuseks.

2010. aastast alates annab hõimurahvaste programm välja Ilmapuu auhinna ühele soome-ugri põlisrahva esindajale või inimesele, kelle tegevus on kohalikul rohujuuretasandil väga tihedalt, tulemuslikult ja tänuväärselt seotud hõimurahva kultuurilise identiteedi ja püsimajäämisega. Auhind kuulutatakse välja vadjalaste kevadisel maahinguspäeval.

2012. aastast alates annab hõimurahvaste programm välja rahvusteaduste auhinna uurali omariikluseta põlisrahvaste teadustööde eest. Rahvusteaduste auhind antakse välja neljal viimasel aastal ilmunud teadustöö eest kahes kategoorias: 1. uurali rahvaste rahvusteaduste alane teadustöö mistahes keeles; 2. mõnes uurali keeles avaldatud teadustöö mistahes erialal. Auhind kuulutatakse välja hõimupäeval (oktoobri kolmas laupäev).