Print Friendly

Soome-ugri 6. maailmakongressi sektsioonid

Etnopoliitika ja õigus

 • Rahvusvaheliste printsiipide ja normide rakendamine soomeugrilaste kompaktsete asualade seadusandluses
 • EN lepingute (vähemusrahvuste kaitse raamkonventsioon ja vähemus- või regionaalkeelte Euroopa harta) rakendamine soome-ugri regioonides
 • Kodanikuaktiivsuse ja valitsusväliste organisatsioonide osa soome-ugri rahvaste arengus
 • Keel ja etniline identiteet
 • Teise rahvusvahelise põlisrahvaste kümmeastaku ja ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsiooni elluviimine

Kaasesimehed: Mart Nutt (eestlane), Nikolai Mussalimov (udmurt)
Peaettekandjad: Aleksei Konjuhhov (komi), Zinaida Strogalštšikova (vepslane), Martin Scheinin (rahvusvaheline ekspert)

Sektsiooni “Etnopoliitika ja õigus” töö kokkuvõte

Keel ja haridus

 • Emakeel koolieelses hariduses ja algkoolis kakskeelsuse tingimustes
 • Emakeel kesk- ja kõrghariduses
 • Vanemate osa keelte edasiandmises, säilimises ja arengus
 • Võimude osa emakeelte säilimises, õpetuses ja arengus

Kaasesimehed: Nina Zaitseva (vepslane), soomlaste esindaja
Peaettekandjad: ungarlane ja mordvalane

Sektsioon “Keel ja haridus” töö kokkuvõte

Kultuur

 • Multikultuursus – kultuuripärand. Globaalne kultuur ja lokaalne kultuuripärand. Soome-ugri kultuur maailmakultuuri osana
 • Raamatukogude ja etnokultuurikeskuste osa emakeelte propagandas
 • Loominguline tegevus: indiviidi aktiivsus ja roll võrgustike loomises ja kodanikuühiskonna arengus

Kaasesimehed: Enikö Sji (ungarlane), Jelena Bogdanova (karjalane)
Peaettekandjad: Pasi Saukkonen (soomlane), maride esindaja

Sektsioon “Kultuur” töö kokkuvõte

Infotehnoloogiad ja meedia

 • Tänapäevaste infotehnoloogiate kasutamine soome-ugri kultuuride praktiseerimises ja levitamises
 • Traditsioonilise (ajakirjandus, raadio, TV) ja uue (sh sotsiaal-)meedia osa soome-ugri keelte oskuse arendamisel
 • Emakeelsed arvutimängud ja õppeprogrammid

Kaasesimehed: Vladimir Kokko (ingerisoomlane), neenetsite esindaja
Peaettekandjad: Maarja Lõhmus (eestlane), saamide esindaja

Sektsioon “Infotehnoloogiad ja meedia” töö kokkuvõte

Tervis, demograafia ja ökoloogia

 • Soome-ugri keeled ja rahvad rahvaloendustes
 • Globaalne kliimamuutus ja selle mõju soome-ugri ja samojeedi rahvastele
 • Alkoholi- ja narkovastane poliitika
 • Loodusmaastikud, -kaitsealad ja ajaloolised looduslikud pühapaigad rahvusliku identiteedi kandjatena

Kaasesimehed: Tatjana Merkušina (hant), permikomide esindaja
Peaettekandjad: Nikolai Strelkov (udmurt), Gabriella Vukovics (ungarlane)

Sektsioon “Tervis, demograafia ja ökoloogia” töö kokkuvõte