Print Friendly

Eesti delegatsioon maailmakongressil

MTÜ Fenno-Ugria Asutuse üldkoosolek kinnitas 25. mail 2012 soome-ugri rahvaste 6. maailmakongressil osaleva Eesti delegatsiooni nimekirja.

Delegatsiooni moodustavad 20 inimest, kelle hulka kuulub teadlasi, ajakirjanikke, kultuuritöötajaid, kultuuripärandi kaitse spetsialiste ja muude erialade esindajaid.

Eesti delegaatidest osaleb Tõnu Seilenthal kongressi tööpresiidiumis, Andres Heinapuu redaktsioonikomisjoni töös. Poliitikasektsiooni kaasesimeheks on Mart Nutt. Meediasektsiooni peaettekande soome-ugri infoväljast peab Maarja Lõhmus. Kõikidelt delegaatidelt eeldatakse aktiivset osalemist kongressi töös kas ettekande või sõnavõtuga.

Eesti delegaadid on esindatud kõigis töösektsioonides: enim delegaate on registreerinud kultuurisektsiooni, kuid mitmeid osalejaid on ka rahvuspoliitika ja õiguse, ökoloogia, keele ja hariduse ning meediasektsioonis.

Eesti delegatsiooni kokkupanemiseks levitati erinevate huvigruppide seas ringkirju ja üleskutseid ning avaldati teade Fenno-Ugria kodulehel.

Lisaks delegaatidele on kongressist võimalik osa võtta 20 Eesti vaatlejal, kes peavad maksma omaosalustasu.

Kongressile on tulemas vabariigi president Toomas Hendrik Ilves ja kultuuriminister Rein Lang.

Delegaadid

 1. Riin Alatalu
 2. Madis Arukask
 3. Andres Heinapuu
 4. Ott Heinapuu
 5. Indrek Jääts
 6. Ahto Kaasik
 7. Kaido Kama
 8. Ando Kiviberg
 9. Oliver Loode
 10. Maarja Lõhmus
 11. Mart Nutt
 12. Irina Petrova
 13. Jaak Prozes
 14. Viia-Kadi Raudalainen
 15. Kadi Sarv
 16. Tõnu Seilenthal
 17. Kersti Sepper
 18. Rein Sikk
 19. Madis Tuuder
 20. Kadri Viires

 

 

 

Vaatlejad

 1. Irene Käosaar –
  haridus- ja teadusministeerium
 2. Jüri Valge –
  haridus- ja teadusministeerium
 3. Madis Järv –
  kultuuriministeerium
 4. Anne-Ly Reimaa –
  kultuuriministeerium
 5. Tiit Pruuli – Gotravel
 6. Margit Siim – UNESCO
 7. Valeri Kalabugin – tõlk
 8. Margit Langemets –
  Eesti Keele Instituut
 9. Art Leete – Tartu Ülikool

Riigikogu vaatlejad

 1. Väino Linde
 2. Tõnis Kõiv
 3. Mart Meri
 4. Juku-Kalle Raid
 5. Ester Tuiksoo