Print Friendly

Soome-ugri 3. maailmakongress

Helsingi, Soome Vabariik
10.–13. detsember 2000

Kongressi peateema oli “Soome-ugri maailm kolmandal aastatuhandel – arenguperspektiivid”. Kongress toimus Finlandiatalos, peakorraldajaks oli Soome-Venemaa Ühing (Suomi-Venäjä-Seura) koos M. A. Castréni Seltsiga. Esmakordselt väisasid kongressi kõigi kolme soome-ugri rahvusriigi Eesti, Ungari ja Soome presidendid.

Kongressile tuli kokku ligi 600 delegaati ja vaatlejat. Iga soome-ugri rahva delegatsioonil oli kongressil vastavalt reglemendile üks hääl.

Kongressist võtsid osa eestlased, ersad, handid, ingerisoomlased, isurid, karjalased, komid, liivlased, mansid, marid, mokšad, neenetsid, saamid, setud, sölkupid, udmurdid, ungarlased ja vepslased, vaatlejatena veel soome-ugri maade ja Venemaa Föderatsiooni ametlikud esindajad.

Presidentide kõned
Avamisel pidasid tervituskõned kõik kolm soome-ugri presidenti: Soome president Tarja Halonen, Ungari president Ferenc Mádl ja Eesti president Lennart Meri.

Võõrustajamaa president Tarja Halonen saabus kongressile tervitussõnu lausuma otse Nizzast Euroopa Liidu tippkohtumiselt. Ungari president Ferenc Mádl andis edasi ka Ungari eelmise presidendi Árpád Gönczi tervituse.

Eesti president Lennart Meri ütles oma kõnes, et resolutsioonid ei ole luuletused, vaid tegevusjuhised ning küsis samas, kas eelmiste kongresside resolutsioone on täidetud. Veel märkis Lennart Meri, et näiteks Saaremaal kasvav robirohi on kaitse alla võetud, kuid väikesed rahvad mitte. Eesti president kutsus Venemaad üles koostööle, et meie idapoolsete hõimurahvaste probleeme koos lahendada. Samuti esitas Lennart Meri kutse tulla nelja aasta pärast kongressile Tallinnasse.

Venemaa Föderatsiooni kõrgeim esindaja, rahvus- ja migratsioonipoliitika minister Aleksandr Blohhin, luges ette Venemaa presidendi Vladimir Putini tervituse.

Päevakord
Avapäeval esitati ka kõigi delegatsioonide ettekanded ning Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee aruanne kongressile nelja aasta jooksul tehtud tööst, mille kongress kinnitas.

12. detsembril toimus kongressi töö neljas töörühmas:
– poliitika töörühmas, peateemaks inimõigused ja põlisrahvaste õigused;
– kultuuri ja hariduse töörühmas, peateemaks emakeel kui rahva püsimajäämise üks põhialustest;
– ökoloogia ja tervishoiu sektsioonis, kus räägiti regioonide arengust ja elukeskkonna ning rahva tervisest;
– meedia ja informatsioonisüsteemide töörühmas, kus fikseeriti soome-ugri keelte ja kultuuride propageerimise strateegia järgmisel sajandil.

Töörühmad esitasid kongressile soovitused edasiseks koostööks ja soome-ugri rahvaste olukorra parandamiseks.

13. detsembril võeti vastu kongressi resolutsioon. Resolutsioonis on taas kinnitatud see, et hõimupäevad on oktoobri kolmandal nädalal, hõimupäevaks on kuulutatud oktoobri kolmas laupäev. Nendelt riikidelt, kus elab soomeugrilasi, nõutakse ILO konventsiooni nr 169 (konventsioon põlisrahvaste kohta) ratifitseerimist. Viimasel hetkel tehti resolutsiooni veel üks parandus: otsus, et Soome, Eesti, Ungari ja Venemaa pöörduksid ÜRO poole, et see kuulutaks välja soome-ugri rahvaste kümmeaastaku, muudeti nii, et Soome, Ungari, Venemaa Föderatsioon ja Eesti algatavad koos soome-ugri aastakümne. Redaktsioonikomisjoni esimees, Komi Vabariigi asepresident Aleksei Konjuhhov esitas muudatuse kongressile alles täna hommikul ja väitis selle olevat näpuvea paranduse.

Otsustati, et järgmine kongress toimub aastal 2004. Tallinnas, Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee peakorter jääb edasi Soome. 12. detsembri õhtul toimunud konsultatiivkomitee istungil valiti Valeri Markov uuesti konsultatiivkomitee esimeheks.

Kongressi lõpetas pidulikult Soome Eduskunna eesistuja Riitta Uosukainen.

MAFUNi kongress
Paralleelselt soome-ugri rahvaste III maailmakongressiga, 9.-13. detsembrini, toimus Helsingis ka Soome-Ugri Rahvaste Noorteassotsiatsiooni (MAFUN) kongress. Vastu võeti kaks uut liikmesorganisatsiooni.

MAFUNi kongressist võtsid osa eestlased, soomlased, karjalased, vepslased, ersad, mokšad, marid, udmurdid, komid, handid, mansid ja ungarlased. Otsused kandis sekretär Jussi Santeri Junttila ette ka soome-ugri rahvaste maailmakongressi lõppistungil.

Peale ametliku kongressitöö leidis Soomes aset ka hulk soomeugrilisi kultuuriüritusi. 10. detsembril pidas maride endisaega ja tänapäeva kajastava näituse “Volga käär” avamisel kõne Soome Eduskunna eesistuja Riitta Uosukainen. Näitus Helsingis Kultuuride Muuseumis jäi avatuks 30. maini 2001. Soome-ugri teatrifestivalil “Karutapp” esinesid eesti, karjala, ungari, komi, udmurdi, handi, saami ja soome teatrid. 11.-13. detsembrini toimus Espoos “Ugri röögatus: Kalevala MM 2000”, kus võisteldi runoviiside esitamises ning murdes laulmises. Teiste rahvalaulikutega pistsid “Ugri röögatusel” rinda Olavi Ruitlane, Veiko Märka, Aapo Ilves, Kauksi Ülle ja Sven Kivisildnik. Maailmameistriks sai aga inglane Nick Hennessey.