Print Friendly

Soome-ugri rahvaste 2. maailmakongress

Budapest, Ungari Vabariik
17.–19. august 1996

Kongressi korraldajaks oli selleks moodustatud Ungari rahvuslik organisatsioon. Kogu ettevalmistustöö oli kooskõlastatud Ungari välisministeeriumiga Ungari Moskva suursaadiku György Nanofsky kaudu.

Kongressi plenaaristung, mille avas Ungari president, toimus parlamendihoones.

Kongressil võeti vastu resolutsioon.

Artiklid kongressist