Print Friendly

Maailmakongressid

Vastavalt reglemendile on soome-ugri rahvaste maailmakongress soome-ugri ja samojeedi rahvaste esindusfoorum, mis on sõltumatu valitsustest ja poliitilistest parteidest ning toetub oma tegevuses maailma soome-ugri rahvaste koostöödeklaratsioonile.

Oma täitevorgani soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee kaudu on kongress esindatud ÜRO inimõiguste komitee põlisrahvaste töörühmades.

Kongressi eesmärkideks on arendada ja kaitsta soome-ugri rahvaste rahvusteadvust, kultuure ja keeli, edendada soome-ugri rahvaste omavahelist koostööd, käsitleda aktuaalseid probleeme ja leida neile lahendus ning teostada kõigi soome-ugri rahvaste enesemääramise õigust kooskõlas rahvusvaheliste normide ja põhimõtetega.

 

Soome-ugri rahvaste VII maailmakongress
Lahti, Soome
15.–17. juuni 2016

Soome-ugri rahvaste VI maailmakongress
Siofok, Ungari
5.–7. september 2012

Soome-ugri rahvaste V maailmakongress
Hantõ-Mansiisk, Venemaa
27.–30. juuni 2008

Soome-ugri rahvaste IV maailmakongress

Tallinn, Eesti
15.–19. august 2004

Soome-ugri rahvaste III maailmakongress
Helsingi, Soome
10.–13. detsember 2000
    
Soome-ugri rahvaste II maailmakongress
Budapest, Ungari
17.–19. august 1996
  Soome-ugri rahvaste I maailmakongress
Sőktővkar, Komi vabariik, Venemaa
1.–3. detsember 1992