Print Friendly

Raamatukogu

Fenno-Ugria raamatukogu veebikataloogis on üle 1300 eksemplari teavikuid eesti, vene, inglise ja soome-ugri keeltes. Siin leidub nii keeleõpikuid, sõnaraamatuid, teaduskirjandust, aimekirjandust, lasteraamatuid kui ka ilukirjandust ja luuleraamatuid. Otsingut võib teha nii eesti, vene kui inglise keeles.

Märksõnastamise aluseks on Eesti üldine märksõnastik. Valik märksõnu, mille abil otsida sobivat teavikut: soome-ugri, eesti, seto, võro, ingeri, karjala, soome, liivi, vadja, vepsa, isuri, mari, mäemari, niidumari, saami, udmurdi, bessermani, komi, neenetsi, eenetsi, handi, mansi, ungari, põhjarahvad; sõnaraamatud, konverents, lastekirjandus, luule, entsüklopeediad, õpikud; rahvarõivad, rahvalaulud, traditsioonid, rahvakombed, keeleteadus, kohanimed; antoloogiad; arheoloogia, ekspeditsioonid, Alvre, Paul; hällilaulud, jne.

Otsing raamatukogu andmebaasist

Kuidas kataloogi kasutada

Andmebaas on tehtud ProCite’i analoogina, kus väljade tähendused on

01 – Artikli, peatüki vm osa autor

Vt ka 07 – raamatu autor, monograafia toimetaja v koostaja, 16 – esitaja (tõlk, toimetaja, autori pärisnimi), 30 – sarja toimetaja v autor.

 • Kirjutage autori nimi kujul Perekonnanimi, Eesnimi Lisanimed (nt: Peterson, Kristjan Jaak)
 • Kui teate, siis kirjutage autori nimi võimalikult põhjalikult välja. Initsiaalideks võib nime alati teisendada programmiga, täisnime taastada aga mitte.
 • Kui autoreid on mitu, eraldage nad omavahel semikooloni (;) või kahe kaldkriipsuga (nt: Viks, Ülle//Hein, Indrek)
 • Kui siin on pseudonüüm, läheb pärisnimi väljale 16
 • Ainult organisatsioon autorina läheb väljale 03

02 – eelneva roll

Vt ka 01 – artikli, peatüki vm osa autor.

 • Valik piiratud loendist: toimetaja, tõlk, illustraator, esitaja …
 • roll käib kõigi eelnevate autorite kohta.

03 – Organisatsioon autori töökoha v väljaandjana

Vt ka 01 – artikli, peatüki vm osa autor, 07 – raamatu autor, monograafia toimetaja v koostaja.

 • Nt: Eesti Keele Instituut, SuperHüperKeeleSoft.

04 – Artikli, ettekande, peatüki vm osa pealkiri

Vt ka 09 – raamatu v monograafia pealkiri, 10 – ajakirja, ajalehe nimi, 11 – tõlgitud pealkiri vm mis üle jäi, 32 – sarja nimi.

 • Korduvad pealkirjad peaksid olema ühtse vormistusega.

05 – Kandja liik (mittetrükisel)

Vt ka 35 – dokumendi liik.

 • Nt: CD-ROM, sidusandmebaas, kiled …

06 – Siduv fraas 04 ja 09 vahel

Vt ka 04 – artikli pealkiri, 09 – kogumiku pealkiri.

 • Nt: Kogumikus: .

07 – Raamatu autor, monograafia toimetaja v koostaja

Vt ka 01 – artikli, peatüki vm osa autor, 16 – esitaja (tõlk, toimetaja, autori pärisnimi), 30 – sarja toimetaja v autor.

 • Kirjutage autori nimi kujul Perekonnanimi, Eesnimi Lisanimed (nt: Peterson, Kristjan Jaak)
 • Kui teate, siis kirjutage autori nimi võimalikult põhjalikult välja. Initsiaalideks võib nime alati teisendada programmiga, täisnime taastada aga mitte.
 • Kui autoreid on mitu, eraldage nad omavahel semikooloni (;) või kahe kaldkriipsuga (nt: Viks, Ülle//Hein, Indrek)
 • Kui siin on pseudonüüm, läheb pärisnimi väljale 16
 • Ainult organisatsioon autorina läheb väljale 03

08 – eelneva roll

Vt ka 07 – raamatu autor, monograafia toimetaja v koostaja.

 • Valik piiratud loendist: toimetaja, koostaja, tõlk, illustraator, esitaja …
 • roll käib kõigi eelnevate autorite kohta.

09 – Raamatu v monograafia pealkiri

Vt ka 04 – artikli, ettekande vm osa pealkiri, 10 – ajakirja, ajalehe nimi, 11 – tõlgitud pealkiri vm mis üle jäi, 32 – sarja nimi.

 • Korduvad pealkirjad peaksid olema ühtse vormistusega.

10 – Ajakirja, ajalehe nimi

Vt ka 04 – artikli, ettekande vm osa pealkiri, 09 – raamatu v monograafia pealkiri, 11 – tõlgitud pealkiri vm mis üle jäi, 32 – sarja nimi.

 • Korduvad pealkirjad peaksid olema ühtse vormistusega.

11 – Tõlgitud pealkiri vm mis üle jäi

Vt ka 04 – artikli, ettekande vm osa pealkiri, 09 – raamatu v monograafia pealkiri, 10 – ajakirja, ajalehe nimi, 32 – sarja nimi.

 • Korduvad pealkirjad peaksid olema ühtse vormistusega.

12 – Käesoleva väljaande ilmumisaasta

Vt ka 20 – esmatrüki ilmumisaasta, 21 – käesoleva väljaande © aasta.

 • Küsimärki võib kasutada teadmata aastaarvu või kuupäeva osana (nt 814?).
 • Nt 4. märts 2001 võiks olla kujul pp.kk.aaaa – 04.03.2001.

13 – Ürituse (nt kongressi) toimumiskoht

 • Nt: Helsinki, Finland …

14 – Kandja liik (mittetrükisel)

Vt ka 35 – dokumendi liik.

 • Nt: CD-ROM, sidusandmebaas, kiled …

15 – Väljaande laiend

 • Nt kordustrükk, 2. väljaanne …

16 – Esitaja (esmase autori töötleja – tõlk, toimetaja vms), autori pärisnimi

Vt ka 01 – artikli, peatüki vm osa autor, 07 – raamatu autor, monograafia toimetaja v koostaja, 30 – sarja toimetaja v autor.

 • Kirjutage autori nimi kujul Perekonnanimi, Eesnimi Lisanimed (nt: Peterson, Kristjan Jaak)
 • Kui teate, siis kirjutage autori nimi võimalikult põhjalikult välja. Initsiaalideks võib nime alati teisendada programmiga, täisnime taastada aga mitte.
 • Kui autoreid on mitu, eraldage nad omavahel semikooloni (;) või kahe kaldkriipsuga (nt: Viks, Ülle//Hein, Indrek)
 • Siia käib pärisnimi, kui kas 01 või 07 on pseudonüüm

17 – eelneva roll

Vt ka 16 – esitaja (tõlk, toimetaja, autori pärisnimi).

 • Valik piiratud loendist: toimetaja, koostaja, tõlk, illustraator, esitaja …
 • roll käib kõigi eelnevate autorite kohta.

18 – Ilmumiskoht, selle puudumisel ilmumismaa

 • Nt: Stockholm-New York …
 • Nt: SU, Finland, EE, US …

19 – Kirjastus

 • Nt: Eesti Raamat, Nauka …

20 – Esmatrüki ilmumisaasta

Vt ka 12 – käesoleva väljaande ilmumisaasta, 21 – käesoleva väljaande © aasta.

 • Küsimärki võib kasutada teadmata aastaarvu või kuupäeva osana (nt 814?).
 • Nt 4. märts 2001 võiks olla kujul pp.kk.aaaa – 04.03.2001.

21 – Käesoleva väljaande © aasta

Vt ka 12 – käesoleva väljaande ilmumisaasta, 20 – esmatrüki ilmumisaasta.

 • Küsimärki võib kasutada teadmata aastaarvu või kuupäeva osana (nt 814?).
 • Nt 4. märts 2001 võiks olla kujul pp.kk.aaaa – 04.03.2001.

22 – Köite number

 • Nt 4. Vana Kannel 4(6):15-21.

24 – Vihiku number köites

 • Nt 6 või nr. 8. Vana Kannel 4(6):15-21.

25 – Leheküljed

 • Nt 80-83 või ii-ix.

26 – Kui palju

Vt ka 27 – Mida.

 • Numbriline väärtus.

27 – Mida

Vt ka 26 – kui palju.

 • Valik piiratud loendist: lehekülge, kassetti …

30 – Sarja toimetaja (toimetiste, ajakirja vms) v autor

Vt ka 01 – artikli, peatüki vm osa autor, 07 – raamatu autor, monograafia toimetaja v koostaja,

 • Kirjutage autori nimi kujul Perekonnanimi, Eesnimi Lisanimed (nt: Peterson, Kristjan Jaak)
 • Kui teate, siis kirjutage autori nimi võimalikult põhjalikult välja. Initsiaalideks võib nime alati teisendada programmiga, täisnime taastada aga mitte.
 • Kui autoreid on mitu, eraldage nad omavahel semikooloni (;) või kahe kaldkriipsuga (nt: Viks, Ülle//Hein, Indrek)

31 – eelneva roll

Vt ka 30 – sarja toimetaja v autor.

 • Valik piiratud loendist: toimetaja, koostaja, tõlk, illustraator, esitaja …
 • roll käib kõigi eelnevate autorite kohta.

32 – Sarja nimi

Vt ka 04 – artikli, ettekande vm osa pealkiri, 09 – raamatu v monograafia pealkiri, 10 – ajakirja, ajalehe nimi, 11 – tõlgitud pealkiri vm mis üle jäi.

 • Korduvad pealkirjad peaksid olema ühtse vormistusega.

33 – Köite number

 • Nt 4. Vana Kannel 4(6):15-21.

34 – Vihiku number köites

 • Nt 6 või nr. 8. Vana Kannel 4(6):15-21.

35 – Dokumendi keel, liik

Vt ka 05 – kandja tüüp mittetrükise puhul.

 • Keel(ed): eesti, inglise, vene, udmurdi, …
 • Valik piiratud loendist: isiklik suhtlus, ilmumata, ilmumas, käsikiri, annotatsioon, …

36 – Siduv fraas enne järgmist

Vt ka 37 – hoidmiskoht.

 • Nt: Saavadal: .

37 – Inventarinumber, hoidmiskoht

 • Nt: ES2718, EKI GRM 1231.

38 – Kohaviit: hüperlink, faili nimi vms

 • Nt http://www.eki.ee/books/ekkr/ või riiul 17.

39 – CODEN, UDK vm unikaalne määraja

 • CODEN jääb täpsustuseta, UDK vm määraja kasutamiseks tuleb see kirjutada rea algusesse ja eraldada kooloniga (nt: UDK: 225931)

40 – ISSN

 • Midagi muud sellel väljal olla ei tohi.
 • ISBN on raamatul, ISSN ajakirjal. Mõlemat korraga olla ei saa.
 • Sisesta nii nagu see ajakirjas on. Kokku peab esinema kakeksa numbrit, mille vahel on sidekriipse.

41 – ISBN

 • Midagi muud sellel väljal olla ei tohi.
 • ISBN on raamatul, ISSN ajakirjal. Mõlemat korraga olla ei saa.
 • Sisesta nii nagu see raamatus on. Kokku peab esinema kümme numbrit, mille vahel on sidekriipse.

42 – Sisestaja märkused

43 – Annotatsioon

44 – Kohaviit raamatukogus vms

45 – Märksõnad

 • Võib kasutada nii üksiksõnu (nt aglutinatsioon kui ka fraase komi keel või verbi esinemine osalauses.
 • Märksõnad tuleb omavahel eraldada kaldkriipsuga (/).
 • Neli-viis märksõna on optimaalne.