Print Friendly

Bakalaureuse-, magistri- ja doktoritööd

12.11.2015 Tuuli Tuisk: Livonian word prosody (Tartu Ülikooli doktoritöö)
12.11.2015 Miina Norvik: Future time reference devices in Livonian in a Finnic context (Tartu Ülikooli doktoritöö)
16.10.2014 Natalia Ermakov: Эрзянские причитания: традиции бытования и современное состояние (Tallinna Ülikooli doktoritöö)
16.06.2014 Daniela Lambin: Ingerlaste roll Soome Vabariigi ja Nõukogude Liidu/Venemaa suhetes aastatel 1919–1991 (TTÜ bakalaureusetöö)
25.01.2013 Jaanika Jaanits: Etniline eneseteadvus ja muutused komi tudengite elus (Tartu Ülikooli magistritöö)
10.12.2010 Valts Ernštreits: Liivi kirjakeele kujunemine (Tartu Ülikooli doktoritöö)
13.05.2010 Dmitry Denisov: Euroopa Nõukogu vähemuskaitse standardid ja nende mõju Venemaa Föderatsiooni rahvusvähemuste õiguskaitsele (Tartu Ülikooli magistritöö)
19.04.2007 Tatiana Zirnask: Rõhk ja kestus mokša keele Kesk-Vadi murdes (Tartu Ülikooli magistritöö)
01.06.2005 Natalja Sažina: Possessiivsuse väljendamise viisid tänapäeva eesti ja sürjakomi keeles (Tartu Ülikooli magistritöö)
01.06.2005 Irina Kuldkepp: Udmurdi keele verbirektsioonid. Udmurdi rahvusest üliõpilaste eesti keele verbirektsioonide vigade analüüs (Tartu Ülikooli bakalaureusetöö)
01.06.2004 Tatiana Zirnask: Objektikäänded mokša keeles (Tartu Ülikooli bakalaureusetöö)
01.06.2004 Dmitri Denissov: Vähemusrahvuste õiguskaitse regionaalsetes kokkulepetes (Tartu Ülikooli bakalaureusetöö)
01.06.2004 Anna Venchakova: Verbirektsioon eesti ja mokša keeles (Tartu Ülikooli bakalaureusetöö)
01.06.2002 Nikolai Kuznetsov: Lähikohakäänded komi keele kohakäänete süsteemis (Tartu Ülikooli magistritöö)
01.06.2002 Viktoria Homjakova: Zoonüümid inimese välimuse, omaduste ja käitumise iseloomustamisel komi ja eesti fraseologismides (Tartu Ülikooli bakalaureusetöö)
01.06.2002 Andrei Baiterjakov: Udmurdi keele prosoodiast (Tartu Ülikooli bakalaureusetöö)
13.06.2001 Bella Tchassovskaia: Eesti temaatika vene ajalehtedes 1930ndatel aastatel (Tartu Ülikooli bakalaureusetöö)
01.06.2001 Natalja Kolegova: Komi metshaldjapärimus tänapäeval (Tartu Ülikooli bakalaureusetöö)
01.06.2000 Art Leete: Põhjarahvad antiigist tänapäevani: obiugrilaste ja neenetsite kirjelduste muutumine (Tartu Ülikooli doktoritöö)
01.06.2000 Aado Lintrop: Udmurdi usundi peamised tunnusjooned XIX ja XX sajandil (Tartu Ülikooli doktoritöö)
01.06.2000 Irina Saranova: Eesti ja mäemari gerundiumide võrdlus (Tartu Ülikooli bakalaureusetöö)
01.06.2000 Natalja Sažina: Possessiivsuse väljendamine eesti ja sürjakomi keeles (Tartu Ülikooli bakalaureusetöö)
01.06.2000 Nikolai Kuznetsov: Komi keele kohakäänded (Tartu Ülikooli bakalaureusetöö)