Print Friendly

Fennougristikaga tegelevad teadus- ja õppeasutused

EESTI KEELE INSTITUUT

EKI logo

Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn, telefon 631 3731.

Murrete ja lähisugukeelte sektor osaleb järgmistes soome-ugri projektides: Atlas Linguarum Fennicarum (läänemeresoome keelte atlas) ja Onomastica Uralica (uurali nimeuurimine. Partnerid: Helsingi Ülikool, Debreceni Ülikool, Eesti Keele Instituut.

Seoses eesti keele etümoloogilise sõnaraamatu ettevalmistamisega uuritakse eesti keele sõnavaralisi suhteid sugulaskeeltega. Ilmunud on “Vadja-eesti sõnaraamat”.

Instituudi heliarhiivis on salvestisi liivi, vadja, saami, isuri, vepsa, komi, soome, karjala jt soome-ugri keeltest.

EESTI RAHVA MUUSEUM

Veski 32, 51014 Tartu. Telefon 735 0400, faks 742 2254.

Muuseumil on rikkalikud soome-ugri eseme- ja fotokogud. Toimub uurimistöö, korraldatakse konverentse, avaldatakse publikatsioone sugulasrahvaste kultuurist. Muuseum osaleb aktiivselt hõimupäevadel. Loe lähemalt ka Toivo Sikka artiklist.

EESTI KIRJANDUSMUUSEUM

Vanemuise 42, 51003 Tartu. Telefon 737 7700, faks 737 7706.

Eesti Rahvaluule Arhiivis on hulgaliselt käsikirjalisi üleskirjutisi ja helisalvestisi soome-ugri folkloorist, vaata lähemalt Kadi Sarve artiklist.

Folkloristikaosakonna parömioloogia töörühmal on käsil Proverbia Septentrionalia ehk läänemeresoome vanasõnade projekt. Rahvausundi uurimisrühma üks suuremaid projekte on Mythologia Uralica – uurali rahvaste usunditeatmiku koostamine. Osakonna töö tulemusena on valminud võrgulehekülg Sugrimaa.

TARTU ÜLIKOOL

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Ülikooli 18, 50090 Tartu. Telefon 737 5221; soome-ugri eriala: telefon 737 5221, faks 737 5222.

Eesti ja üldkeeleteaduse instituudis on soome-ugri eriala, mille raames õpetatakse soome, ungari, liivi, vadja, udmurdi, mari ja komi keelt ning mitmeid fennougristika kursusi. Toimub ka uurimistöö, eriti läänemeresoome ja komi, ent ka muude keelte alal.

Kultuuriteaduste ja kunstide instituudi etnoloogia osakond
Ülikooli 16, 50090 Tartu. Telefon 737 5654.

Kultuuriteaduste ja Kunstide Instituudi etnoloogia osakond tegeleb ka sugulasrahvaste, eriti põhjarahvaste etnoloogiaga.

Ajaloo ja arheoloogia instituut
Lossi 3, 51003, Tartu. Telefon 737 5651, faks 737 5345.

Ajaloo ja arheoloogia instituut õpetab ka soome-ugri rahvaste arheoloogiat.

Paul Ariste soome-ugri põlisrahvaste keskus
Uurali keelte õppetool, Ülikooli 18, tuba 110, 50090 Tartu. Telefon ja faks: 737 6216.

Tartu Ülikooli juurde 1999. aasta sügisel hõimurahvaste programmi toel loodud keskus on Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna juures tegutsev interdistsiplinaarne üksus, mille eesmärk on koondada Tartu Ülikoolis ja Lõuna-Eesti kõrgkoolides õppivaid, soomeugrilasi õpetavaid ning fennougristika ja muude põlisrahvaste alase uurimisega tegelevaid ülikooli liikmeid ja selleks tegevuseks vajalikke vahendeid, et muuta hõimurahvaste alane õppe- ja teadustöö Tartu Ülikoolis dünaamilisemaks ning tutvustada seda senisest laiemalt väljaspool Tartu Ülikooli.

Keskus valmistab ette Eestis õppivaid hõimurahvaste üliõpilasi akadeemiliseks ja erialaseks suhtluseks eri kultuuripiirkondadesse kuuluvate inimestega ning abistab neid eesti kultuuri tundmaõppimisel ja Eesti oludega kohanemisel; arendab hõimu- ning teisi põlisrahvaid puudutavaid multi- ja interdistsiplinaarseid uuringuid; edendab üliõpilaste ja õppejõudude akadeemilist ettevalmistust fennougristika valdkonnas; edendab soome-ugri ja samojeedi rahvaste ning teiste põlisrahvaste keele ja kultuuri õpetamist ja tutvustamist.

EESTI KUNSTIAKADEEMIA

EKA soome-ugri uurimisprogramm
Tartu mnt 1, 10145, Tallinn. Telefon 62 67 301, faks 62 67 350

Programm tegeleb soome-ugri rahvaste kujutava rahvakunsti ja etnograafia dokumenteerimise ning analüüsiga. Korraldab ja koostab näitusi, sealhulgas hõimupäevade raames.