Print Friendly

Fennougristika

Fennougristika on soomeugri rahvaste keeli, kultuuri ja ajalugu uuriv teadusharu.

Fennougristikaga tegeldakse lisaks Eestile, Soomele, Ungarile ja Venemaale ka mitmetes teistes riikides, nt Saksamaal, Austrias, Lätis, Rootsis, Poolas, Norras, Jaapanis, Prantsusmaal ja Itaalias.

Fennougristikaga tegelevad teadlased ehk fennougristid korraldavad iga viie aasta tagant fennougristikakongresse, mis on soome-ugri teadlaste tähtsaimad koostööfoorumid. Neist seni viimane toimus 2015. aastal Soomes Oulus ja järgmine toimub 2020. aastal Austrias Viinis.

Eestis tegelevad fennougristikaga mitmed teadus- ja õppeasutused. Eesti ülikoolides kaitstud teadustööde nimekirjaga saab tutvuda siin.