Print Friendly

Juhatus

18. juunil 2015 kaheks aastaks valitud juhatus:

ESIMEES
Madis Arukask   madis.arukask@ut.ee

 • Eesti ja võrdleva rahvaluule vanemteadur TÜs
 • Eesti keele ja kultuuri (muukeelsetele) dotsent
 • Akadeemilise Usundiloo Seltsi president
 • Teinud välitöid Setumaal, Vadjamaal ja Vepsamaal

ASEESIMEES
Kirsti Ruul   kirsti@prpartner.ee

 • Suhtekorraldaja ja nõustaja ettevõttes PR Partner
 • Kriisikommunikatsiooni õppejõud TÜs
 • Fenno-Ugria Asutuse referent 1999–2001
 • Vadja ekspeditsioonidel osaleja
LIIKMED
Tõnu Seilenthal  seilu@ut.ee

 • TÜ uurali keelte ja hungaroloogia dotsent
 • Soome-ugri konsultatiivkomitee liige
 • Eesti fennougristide komitee esimees
 • Suomalais-Ugrilainen Seura tegevliige
  Sven-Erik Soosaar   svenerik@wikimedia.ee

 • MTÜ Wikimedia Eesti juhatuse esimees
 • Etümoloog, eesti, neenetsi ja mari keele uurija
 • Eesti Ungari Seltsi juhatuse liige
 • Töötanud EKIs ja Fenno-Ugria Asutuses
   
Viia-Kadi Raudalainen   kadi@fennougria.ee

 • MTÜ Fenno-Ugria Asutuse tegevjuht
 • Eesti Ungari Seltsi juhatuse liige
 • Ungari Instituudi programmijuht 1995–2008
 • Kuldjala Lauluseltsi liige
  Rein Sikk   rein.sikk@eesti.ee

 • Eesti Päevalehe vanemtoimetaja
 • Tartu Ülikooli meedialektor
 • Kadrina Keskkooli meediaõpetaja
 • Rakvere tantsuansambli Tarvanpää liige
  Natalia Ermakov   ermakov.natalia@gmail.com

 • Eesti-Mordva Seltsi esimees
 • Omab doktorikraadi kultuuride uuringutes
 • Folkloorinõukogu vähemusrahvuste töörühma juht
 • Luuletaja ja tõlkija