Print Friendly

Asutus

MTÜ Fenno-Ugria Asutus on katusorganisatsioon, mis ühendab Eesti organisatsioone ja asutusi, kes on huvitatud koostööst meie hõimurahvastega – soome-ugri ja samojeedi rahvastega. Fenno-Ugria loodi 1927. aastal ning taastati 1991. aastal.

cropped-logo-2-1.jpgTegevus ja eesmärgid
Fenno-Ugria on kompetentsikeskus, kes arendab sidemeid soome-ugri rahvaste vahel, toetab soome-ugri rahvaste kultuuri, hariduse ja teaduse edendamist, aitab kaasa fennougristika arengule Eestis, tutvustab ja propageerib hõimurahvaste kultuure ning loodushoidlikku ellusuhtumist, arendab soome-ugri rahvaste omavahelist suhtlemist ja läbikäimist muu maailmaga ning korraldab infovahetust.

Fenno-Ugria vahendab soome-ugri rahvaste kohta mitmekülgset teavet, osaleb soome-ugri uuringute edendamises ning algatab hõimurahvastega seotud haridus- ja kultuuriprojekte. Fenno-Ugrial on tegevustes põhiliselt initsiaatori ja nõuandja roll, ideid teostatakse mitmekülgse partnervõrgustiku kaasabil.

Üritused
Iga aasta oktoobris toimuvad Fenno-Ugria korraldusel hõimupäevad, mis on kasvanud üle Eesti toimuvaks kultuurifestivaliks ja kuhu saabub esinema mitmeid ansambleid soome-ugri aladelt Venemaalt, Soomest ja Ungarist. Hõimupäevade raames toimuvad kontsertide kõrval ka kirjandusõhtud ja filmipäevad, hõimunädal korraldavad omi üritusi ka paljud koolid ja maakondade kultuurikeskused. Fenno-Ugria algatusel kuulutas Riigikogu 2011. aastal hõimupäeva riiklikuks tähtpäevaks.

Fenno-Ugria korraldab järjepidevalt ka mitmeid kindlat publikut omavaid väikeüritusi. Neist märkimisväärseim on 2001. aastast toimiv hõimuklubi, kus paari nädala tagant või kord kuus esinevad populaarteaduslike ettekannetega soome-ugri rahvastest meie teadlased ja ühiskonnategelased. Hõimuklubi kõrval läks 2009. aastal käima hõimuõhtute sari Tallinna Vanalinna Muusikamajas. Samast aastast toimib Fenno-Ugria ruumides aeg-ajalt jututuba, kus arutatakse soome-ugri maailma spetsiifilisemaid probleeme.

Haridus- ja kultuurikontaktid
Fenno-Ugria eestvedamisel on alates 1991. aastast Eesti ülikoolides õppinud üle 200 Venemaa soome-ugri rahvaste hulgast pärit üliõpilase, magistrandi ja doktorandi. Samuti on läbi meie kontaktide tulnud Tartu ülikooli ja Tallinna ülikooli õpetama soome-ugri keelte ja ajaloo õppejõude, eesti keele ja kirjanduse lektoreid on aga lähetatud soome-ugri vabariikide ülikoolidesse.

1990. aastate keskpaigas sõlmiti Fenno-Ugria Asutuse vahendamisel haridus- ja kultuurikontakte arendavad koostöölepingud Eesti Vabariigi ning Komi, Mari Eli ja Udmurdi vabariikide vahel. Jätkuvalt on Fenno-Ugria olnud vahendajaks Eesti loomeinimeste või näituste lähetamisele Venemaa soome-ugri rahvaste aladele. Samuti aitab Fenno-Ugria vastu võtta külalisi soome-ugri aladelt.

Esindamine
Alates 1993. aastast esindab Fenno-Ugria Eesti Vabariiki soome-ugri rahvaste rahvusvahelises konsultatiivkomitees ning koordineerib Eesti-poolset tegevust soome-ugri rahvaste maailmakongresside vaheajal. Asutus oli 2004. aastal Tallinnas toimunud soome-ugri rahvaste 4. maailmakongressi peakorraldaja. Fenno-Ugria on ka Arengukoostöö Ümarlaua ning Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu liige.

Infotöö
Alates 1994. aastast on Fenno-Ugria välja andnud asutuse tööd, soome-ugri rahvaid ja soome-ugri maailma põhisündmusi kajastatavat infolehte. 2008. aastast teisenes see Sirbi vahel ilmuvaks Fenno-Ugria Teatajaks. Alates 2012. aastast lähetatakse samanimeline igakuine kokkuvõtlik uudiskiri, perioodikaväljaannete asemel aga ilmub aastaraamat “Soome-ugri sõlmed”.

Alates 1997. aastast annab asutus välja traditsioonilist hõimukalendrit. Fenno-Ugria on üllitanud ka teisi trükiseid, millest märkimisväärseim on “Uurali keelte sõnastik” (2004, 2011).

Fenno-Ugrial on uudistepõhine inforikas kodulehekülg ning ainulaadne rikkalik raamatukogu. 2010. aastal algatas Fenno-Ugria Asutus koos viie partneriga haridusprogrammi Nordplus toel uue soome-ugri infoportaali loomise.

Koostöö soome-ugri seltsidega
Fenno-Ugria on teinud tihedat koostööd Eestis elavate soome-ugri rahvaste kultuuriseltsidega. Asutus on aidanud asutada Eesti Mordva Kultuuriseltsi ja Udmurdi Kultuuriseltsi Osmeš. Koos tähistatakse soome-ugri rahvaste rahvuslikke tähtpäevi, millest traditsioonilisemad on ersa keele päev ja mari sangari päev. Seltsid omakorda aitavad Fenno-Ugriat suuremate ürituste korraldamisel.

Hõimurahvaste programm
Soomlaste eeskujul algatas Fenno-Ugria 1998. aastal hõimurahvaste programmi. Programmi toel õpivad Eesti ülikoolides praegugi soome-ugri rahvaste magistrandid ja doktorandid, projektitoetuste abil korraldatakse soome-ugri rahvaid tutvustavaid üritusi, antakse välja soome-ugri keeltes ilmuvaid raamatuid ning rahastatakse lähetusi piiri taga aset leidvatele üritustele. Programm annab välja kirjanduspreemiat ja Ilmapuu auhinda kohaliku tasandi algatuste eest.